The grade 4 english class are truly a unique little community. From the first formal tests and exams to extra subjects and a new fast pace, through it all we make time for each other. We create a safe space for the extrovert and support the introvert to find their voice. We focus on academic excellence and personal development. A year filled with challenges we overcome with grace, support from home and a lot of humor.

In Graad 4 streef ons daarna om die oorgang van die Gronslagfase na die Intersenfase so maklik as moontlik te maak. Die leerareas raak meer en ons moet kophou watter boek hoort by watter vak. Ons probeer leer deur eksperimente, kaartwerk, konkrete hulpmiddels, lekker stories en speel-speel. Ons help mekaar en hou mekaar gelukkig. Graad 4 is lekker!

Ek streef daarna om leergierigheid in my klaskamer te kweek deur die geleentheid vir elke leerder te gee om ‘n liefde vir leer te onwikkel wat hul die res van hul lewenspad sal aanspoor om aan te hou leer. Ek streef daarna om elke leerder te ondersteun en lei dat hul ten alle tye hul beste sal gee. Met die samewerking van elke leerder en ouer sal die leerders reik na die sterre!

I strive to cultivate curiosity in my classroom by giving each learner the opportunity to develop a love of learning that will motivate them to continue learning for the rest of their lives. I strive to support every learner and guide them to give their best at all times. With the cooperation of each learner and parent, the learners will reach for the stars!

In Grade 6 we strive to be compassionate and always show kindness to others. We enjoy creating wonderful writing and art projects. Regardless of the activity, we promote an enjoyment of school and the children’s positive attitudes brighten up our classroom.