Welcome / Welkom

Simon van der Stel Primary School is a small, unique, culture-rich school on the slopes of
Table Mountain (founded in 1928). Our school’s motto: Where Every Child Matters, is lived
with pride and perseverance. Our school stands strongly on the following four pillars:
academics, culture, sport and values.

Our school made history when we welcomed our first English grade 1 learners in 2020 and it
is with warm hearts and a feeling of pride to see how diversity is embraced in the school.
//
Laerskool Simon van der Stel is ‘n klein, unieke, kultuurryke skool teen die hange van
Tafelberg (gestig in 1928). Ons skool se leuse; Waar Elke Kind Belangrik Is, word met trots en
volharding uitgeleef. Ons staan sterk op die volgende vier bene: akademie, kultuur, sport en
waardes.

Ons skool het geskiedenis gemaak toe ons in 2020 ons eerste Engelse graad 1-leerders
verwelkom het en dis met warm harte en ‘n trotse gevoel dat ons sien hoe diversiteit in die
skool omarm word.

Vision and Mission / Visie en Missie

Where every child matters.


//
Waar elke kind belangrik is.

Ons missie is om elke kind in sy totaliteit op tw voed, onder andere deur ‘n balans tussen die kurrikulere en ko-kurrikulere (akademies, sport en kultuur bedrywighede te handhaaf, met die klem op godsdienstige waardes.

Language of teaching and learning: / Ons onderrig in:
English – Grade 1 to Grade 4
Afrikaans – Graad 3 tot Graad 7

Upcoming events

Find us on