Mrs Laurika Hefer – Principal

At Simon van der Stel Primary School every learner’s talents are discovered and developed to their full potential. Our values: respect, honesty, sincerity, loyalty, self-discipline and care are proudly presented and lived out in our school and community. We strive to remain positive towards necessary changes and to have a positive outlook on life – this way we can make a positive contribution to our society and country.
//
Hier word elke kind se talente ontdek en poog ons personeel om hierdie talente te ontwikkel tot volle potensiaal. Ons waardes (respek, eerlikheid, opregtheid, lojalitiet, selfdissipline en omgee) word met trots aan ons leerders voorgehou en uitgeleef in ons skool en die gemeenskap. Ons streef daarna om positief te bly teenoor noodsaaklike veranderinge en om ‘n positiewe uitkyk op die lewe te hê – so kan ons ’n positiewe bydrae in ons samelewing en land maak.

Mrs Mariza Herbst – Second in charge & Music

Mrs Reiette Visagie – Head of InterSen Phase & Grade 7 Teacher

Miss Mindol Viljoen – Head of Foundation Phase & Grade 2 English

Mrs Sonja Singleton – Grade R English Teacher

Mrs Leonie Voigt – Grade R Assistant & Aftercare Supervisor

Mrs Camryn Gouveia – Grade 1 English Teacher

Miss Bianca Smit – Grade 2 English

Mrs Andrea Dladla – Grade 3 English

Ms Estelle Ackermann – Grade 3 Afrikaans

Mrs Tinkie Louw – Grade 4 English

Mrs Annerene Laing – Grade 4 Afrikaans

Mrs Christian de Jager – Grade 5

Mr Shaun Africa – Grade 6

Miss Joy Simanga – Librarian

Miss Liani de Villiers – Assistant

Mrs Caren Aggenbacht – Secretary

Mrs Mariska van Antwerpen – Finance

Mr Laurie Buys – Estate Manager

Ms Petro Newat – Housekeeping

Mr Jerome Willemse – Groundsman

Mr Freddie Davids – Groundsman

Mr Randal Sardienne – Groundsman